Hakemus

Silmäkirurgian erityispätevyyden hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat:

  1. Hakemuslomake, joka on ladattavissa tästä linkistä
  2. Esimiehen oikeaksi todistama selvitys ja nimikirjanote, joista ilmenee hakijan suorittama silmäkirurginen palvelu
  3. Lokikirja tai muu luotettava selvitys, josta ilmenee suoritetut silmäkirurgiset toimenpiteet
  4. Kouluttajan lausunto, jossa kouluttajaa pyydetään kiinnittämään huomiota hakijan leikkaustoiminnan laatuun ja komplikaatioiden esiintyvyyteen

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Suomen Silmäkirurgiyhdistyksen erityispätevyystoimikunnan sihteerille osoitteella:

Juha Välimäki
PHHYKY
Silmäklinikka
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti